Two-For-One I/S - Two-For-One I/S

Gå til indhold

Hoved menu:

Hvem er vi...

Two-For-One I/S besidder imellem ejerne over 25 års erfaring fra kraftværkssektoren og ca. 10 års erfaring fra forskellige byggepladser, både ved bygherre, projekterende/rådgiver og entreprenør.
 
Two-For-One I/S har erfarings- og videns baseret kendskab til arbejdsmiljø-lovgivning, praktisk erfaring med ”bygbarhed”, overblik over arbejds-/konstruktionsprocesserne i byggefasen og byggeriets forskellige parter.
 
Siden ændringerne i arbejdsmiljølovgivningen trådte i kraft primo 2013 - hvor der blev indført skærpede krav til både bygherre og projekterende/rådgivende - er behovet i Danmark vokset eksplosivt for byggepladsledelse og arbejdsmiljøkoordinering.
De skærpede krav til bygherren er af en omfattende karakter, hvilket de fleste bygherrer hverken har kapacitet til eller tilstrækkelig indsigt i at varetage.
 
Two-For-One I/S tilbyder kunder en professionel byggepladsledelse (praktisk projektledelse ”on site”), samt vejledning/sikring af overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen i forbindelse med nybygning, renovering og nedbrydning. Vi ønsker at indgå samarbejdet med kunden gerne allerede fra projekterings- til udførelses- og idriftsættelsesfasen.
 
På forhånd tak for din interesse
Two-For-One I/S


Seneste nyt...
2015-12
Certificering ISO14001, samt re-certificering af ISO9001 og OHSAS18001 er fastlagt til gennemførelse medio marts 2016.

2015-11
Engageret af BWE, som arbejdsmiljøkonsulent for opdatering/revidering af;
  • Politikker
  • Procedurer
  • Instruktioner
  • osv.
for certifikater ISO9001 (kvalitet) og OHSAS18001 (arbejdsmiljø) i forbindelse med re-certificering.
Opgaven forventes afsluttet ultimo marts 2016.

2015-10
Engageret af BWE (Burmeister & Wain Energi A/S) som arbejdsmiljøkonsulent i forbindelse med certificering til ISO14001 (miljø)
Opgaven forventes afsluttet senest ultimo 1. kvartal 2016, hvor certificeringen forventes gennemført.

2015-09
Fortsat engagement hos BWE frem til årsskiftet 2015/2016 som arbejdsmiljøkonsulent (back-office) for site-arbejder.

2015-08
Engageret af BWE (Burmeister & Wain Energi A/S) for ca. 1 måned, som arbejdsmiljøkonsulent i en "back-office" funktion for udarbejdelse af:
  • HSE-plan til site for igangværende/kommende projekter/revisioner.
  • HSE-plan for tilbudsgivning.
  • Andre arbejdsmiljørelevante dokumenter for tilbudsgivning.
___________________________________________
Hold "musen" på teksten for at standse rulning.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu